img


まるはし150


https://i.redd.it/3i5kko5zg29y.png
3i5kko5zg29y


平和そうに見えるけどな